Wedstrijdregels CTA Triathlons

Naast de ITU Drafting regels gelden voor de CTA Triathlons,
hieronder een aanvulling en uitleg

 1. Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk indien de deelnemer de wedstrijd regels aanvaard.

 2. De deelnemer moet het gehele parcours afleggen. De deelnemer zelf is verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal ronden dat afgelegd dient te worden.

 3. De deelnemer is verplicht om bij alle elementen van het evenement de timing chip aan de enkel te bevestigen. De relay deelnemers dienen de timing chip per onderdeel over te dragen aan de andere deelnemers. De deelnemers zijn verplicht om na de finish de timing chip in te leveren. Niet voldoen aan bovenstaande regels kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

 4. Het niet passeren van een controlepost kan uitsluiting voor de einduitslag tot gevolg hebben.

 5. Het overtreden van de wedstrijdregels kan sancties tot gevolg hebben.

 6. De deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van wedstrijdofficials op te volgen. 

 7. De deelnemer moet rechts houden op het parcours. Dit vanwege de verkeersveiligheid en om inhalen mogelijk te maken.

 8. De deelnemer mag andere deelnemers niet hinderen. Deelnemers die willen passeren moet men ongehinderd voorbij laten gaan.

 9. De wedstrijdleiding verzorgt waterposten en controle posten. Alleen hier en door de wedstrijdmedewerkers kan de deelnemer tijdens de race verzorging krijgen. Andere hulp van buitenaf is tijdens de wedstrijd niet toegestaan. De deelnemer moet zelf water, sportdrank, gereedschap, reserve band enz. meenemen.

 10. Stayeren is tijdens het fietsen verboden

 11. Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd hulp te aanvaarden van derden (d.w.z. vrienden, bekenden, familie, mede sporters, enz.). De deelnemer zelf is verantwoordelijk voor het afwijzen van onreglementair aangeboden hulp. 

 12. De "cut off" tijd is het uiterste tijdstip waarop het laatste onderdeel (het lopen) kan worden begonnen, deze tijd verschilt per wedstrijd en zal vooraf bekend gemaakt worden. Diegenen die pas na de "cut off" tijd met fietsen klaar zijn, kunnen dus niet meer starten voor de loop.

 13. Relay teams moeten bestaan uit drie verschillende atleten.

 14. Het dragen van een bovenlichaam bedekking (minimaal een triathlon hesje) is verplicht tijdens het fietsen en lopen.

 15. Het dragen van een deugdelijke, goed vastgemaakte, voor fietsen goedgekeurde fietshelm is verplicht tijdens het fietsen. Deze helm moet zijn goedgekeurd door een erkend internationaal of nationaal keuringsinstituut.

 16. De deelnemer is verplicht tijdens alle onderdelen het door de wedstrijdleiding verstrekte startnummer goed zichtbaar aan de voorkant te dragen, voor het onderdeel zwemmen wordt het nummer op de bovenarm geschreven. Voor het fietsen dient het nummer aan de voorzijde op de fiets bevestigd te zijn.

 17. Illegale uitrusting:
  Zwemmen: Voortdtuwingshulpmiddelen, zoals zwemvinnen, sokken, handschoenen, peddels, drijfhulpmiddelen, Wetsuits niet toegestaan op Curacao
  Fietsen:Koptelefoons of oortjes, mobiele telefoons, glazenvoorwerpen zoals flessen.
  Hardlopen: Koptelefoons of oortjes, mobiele telefoons, glazenvoorwerpen zoals flessen.

 18. Een wedstrijdofficial kan een deelnemer die de regels overtreedt een waarschuwing geven en het incident melden aan de wedstrijdleiding. Het krijgen van een waarschuwing impliceert niet dat de wedstrijdleiding geen verdere sancties kan opleggen.

 19. Een deelnemer kan een protest indienen tegen een andere deelnemer, een official of de wedstrijdcondities.

 20. Een protest dient schriftelijk bij de wedstrijdleiding te worden ingediend tot uiterlijk een half uur na het finishen (of na het afmelden bij de wedstrijd leiding) van diegene die het protest wilt indienen.

 21. Na indienen van protesten door deelnemers of na rapportage van incidenten door officials, beslist de door de organisatie hiermee belaste jury over de te nemen maatregelen.

 22. Beide partijen zullen gehoord worden voorafgaande aan de beslissing van de jury. Indien een partij ondanks het verzoek op de zitting aanwezig te zijn niet verschijnt bij de jury kan de jury een uitspraak doen zonder de betreffende partij gehoord te hebben.

 23. De jury heeft de volgende mogelijkheden om een deelnemer te sanctioneren:
  1. schrappen uit de wedstrijduitslag,
  2. een aantal plaatsen terugzetten in de wedstrijduitslag,
  3. een tijdstraf opleggen,
  4. een schorsing opleggen voor een aantal wedstrijden,
  5. het opleggen van een officiele waarschuwing.
  Ook een combinatie van deze straffen is mogelijk.

 24. In gevallen waarin de wedstrijd regels niet voorzien beslist de jury.
   

© CTA 2006

 to help. Email us at: