BDO Triathlon St Cruz

29 maart 2009

Start 16.00 uur

! bezoekers svp voor half 4 aanwezig zijn ivm afsluiten van de weg naar de baai!

 


Inschrijvingen:

donderdag 26 maart en vrijdag 27 maart van 18.00 – 20.00 uur

bij BDO aan de Castorweg 2

 

Route

Zwemmen (750m – geel op de kaart)):

Vanaf het strand van St Cruz in het ondiepe water tot 188m van de kant en terug (twee maal)

 

Fietsen (20km – rood op de kaart):

Vanaf het strand van St Cruz tot aan de hoofdweg. Rechts richting Soto tot aan de Kerk. Draaien en terug tot aan de afslag links naar de stand van St Cruz. Weer draaien en terug naar Soto tot aan de Kerk. Draaien en terug naar het strand van St Cruz.

 

Lopen (5km – blauw op de kaart):

Vanaf het strand van St Cruz richting de hoofdweg. Draaien voor de hoofdweg en terug (drie maal)

 

 

 

Inschrijfformulier:

 

BDO Sprint Triathlon 2008 te St. Cruz

 

NAAM:                                    ..................................................LID/GEEN LID:                          

 

GEBOORTEDATUM:              .........................................MAN/VROUW:

 

TEL. /E-MAIL ADRES:  .................................................................

 

Deelnamekosten: Leden GRATIS; overige deelnemers 35 gulden

Disclaimer: Ondergetekende, deelnemer aan de BDO sprint triathlon te St. Cruz te houden op 29 maart 2009 te Curaçao, of op de hiervoor aangewezen vervangende datum, verklaart hiermee dat hij/zij de onderstaande bepalingen gelezen en begrepen heeft en akkoord gaat met de inhoud hiervan. Dit is tevens een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de BDO sprint triathlon te St. Cruz.

·         De deelnemer vrijwaart de “Curaçao Triathlon Association”, hierna te noemen “de Organisatie”, de wedstrijdleiding, de sponsors en alle medewerkers van de organisatie van de “BDO sprint triathlon te St. Cruz”, van iedere aansprakelijkheid voor alle risico’s verbonden aan zijn/haar deelname aan alle onderdelen van de wedstrijd en alle bijbehorende activiteiten.

·         De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar geschiktheid - waaronder fysieke geschiktheid - tot deelname, dan wel tot continueren van zijn/haar deelname. In geen geval zal de organisatie enige aansprakelijkheid dragen voor eventueel, al dan niet achteraf blijkende, ongeschiktheid.

·         De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren en is in staat om zonder gezondheidsrisico aan de wedstrijd deel te nemen. De organisatie adviseert iedere deelnemer voorafgaande aan de wedstrijd een sportmedische keuring te ondergaan. Bij iedere vorm van twijfel omtrent zijn/haar gezondheid is de deelnemer zelf verplicht zich voorafgaande aan de wedstrijd bij zijn/haar eigen huisarts te laten controleren om vast te stellen of deelname verantwoord is.

·         Het dragen van een deugdelijke fietshelm is tijdens het fietsen verplicht. Dit betekent dat zonder een deugdelijke fietshelm de deelname aan het fietsonderdeel niet is toegestaan.

·         De deelnemer is bekend met het parkoers en zal zich houden aan de wedstrijdregels zoals gesteld door de organisatie en moet de aanwijzingen van de wedstrijdleiding en haar medewerkers te allen tijde prompt opvolgen.

·         De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen materiaal. In geen geval zal de organisatie enige aansprakelijkheid dragen voor vermissing, beschadiging en of diefstal van materiaal zoals fietsen, kleding etc.

·         De deelnemer kan zich op elk moment dat hem/haar dat goeddunkt, door bijvoorbeeld veranderende weersomstandigheden, wegens lichamelijke en/of andere klachten, etcetera, voor of tijdens de wedstrijd terugtrekken van verdere deelname aan de wedstrijd.

·         Terugtrekking van deelname aan de wedstrijd geeft geen recht op terugbetaling van inschrijfgelden.

·         Voor minderjarigen is de goedkeuring, door middel van een handtekening, van één van de ouders of voogd nodig om deel te kunnen nemen.

 

 

...................................................                                 .............................................

Handtekening                                                               Handtekening ouder/voogd