BDO Off Road Triathlon PortoMari
16 okt. 2005

Inschrijven kan op:

Woensdag 12 okt van 18.00 tot 20.00 uur bij de pasta Party

Pasta Party!: Voor alle deelnemers, op woensdag avond 12 okt. van 18.00 tot 20.00 uur in een gezellige amibiente de andere deelnemers ontmoeten en gratis pasta eten bij Cafe Banana.

 • Het is niet mogelijk om op andere dagen in te schrijven voor de race.

 • Inchecken op zondag 16 okt. is mogelijk van 2 tot 3.15 uur, kom a.u.b. niet te laat.

 • Breefing van de deelnemers is om 3.45 uur

start: 16 00 uur

Kosten deelname:

Leden CTA: gratis

Niet leden Nafl. 35,-

 

Download de routekaart:

 

De Off Road Triathlon bestaat uit de volgende onderdelen:

                                                                                                                               

Zee Zwemmen:              750 m,         Waterstart bij het strand. Begeleiding door
(10-30 min.)                                       twee boten.

Mountain Biken:           16 km,         Vanaf het strand, over de trails van portoMari
(35-110 min.)                                     
                                                           

Trail Running:                5  km,       Vanaf het strand, door de mondi van Portomari                                                           via schitterende trails.

(20-40 min.)                                                           

 

Trainingen voor de Triathlon

Als voorbereiding op de triathlon worden er op verschillende dagen trainingen gehouden. De trainingen zijn voor iedereen, van elk niveau

1- zwemtraining. iedere maandag om half zes is er  bij duikschool

                            wederfoort in Boca Sami (start: half zes)

2- MTB training   iedere woensdag om vijf uur (start: vijf uur, aanwezig

                             zijn om 16.45 uur)  in Boca Sami, start bij duikschool 

                             wederfoort / Oktopus Bar Restaurant.

3- Triathlon training: Vanaf zondag 25 sept. is er elke zondag
                        op PortoMari een Triathlon training, start
                       16.00 uur

4- Looptraining: er is op iedere donderdag avond om half 8 de training van de Road Runners Club. Een leuke en gezellige training op ieder niveau, voor iedereen aan te raden. Kom vrijblijvend een paar keer meetrainen.

Locatie: 1e tot en met de 15 e van de maand op het rif bij de korredor bij de waterfabriek en de 16e tot het einde van de maand op het SDK te brievengat.

 

 

Hieronder algemene informartie over de triathlon.

 

 • Tijdens de wedstrijd zijn als begeleiding bij het zwemmen twee volgboten aanwezig (citro en kustwacht). Het zwemparcours is duidelijk gemarkeerd met grote boeien.
 • Er is op het strand minimaal Èen arts aanwezigen. Verder rijdt er op het fiets- parcours een Rode Kruis Ambulance.
 • Het Rode Kruis is tevens aanwezig op het strand en er is radio contact tussen een aantal controle posten en de wedstrijd leiding.
 • Op het parcours bevinden zich een aantal controle- en waterposten en tevens is de route waar nodig gemarkeerd, maar train op het parcours in de weken voor de wedstrijd, zodat je geen fouten maakt in de route en ook om de lastige stukken te leren kennen.
 

Voorbereidingen voor de wedstrijdag

 

Inchecken van 2 uur tot  3.15 uur

 • Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent, (bijv. vanaf half twee. Tegen 3 uur komt iedereen tegelijk). Je kan dan rustig inchecken, je startnummer, bonnen, T-shirt enz. krijgen en je voorbereiden en  opwarmen. 

 • Zorg voor water om je voeten af te spoelen na het zwemmen (je hebt zand aan je voeten wanneer via het strand het water uit loopt) en een stoeltje waarop je kan  zitten tijdens het wisselen van de onderdelen (om je schoenen aan te doen).

 • Zorg dat je Slime Tire Sealant in de banden hebt, anders krijg je gegarandeerd een lekke band (of twee). Bij Vista Bike krijg je bij inschrijving gratis een 4 oz. busje slime tire sealant (genoeg voor ÈÈn band). Neem ook een reserveband mee.  

 • Neem je cel phone mee als je een rugzak hebt goed in geval van problemen. 

 • Draag een helm op de fiets, dit is verplicht!!, de wedstrijd leiding haalt je anders uit de wedstrijd.

 • Neem water mee op de fiets, liefst een camelback,of minimaal twee bidons of twee plastic literflessen (die hebben dezelfde diameter). Tijdens het zwemmen verlies je vocht en dat kun je op de fiets proberen aan te vullen. Bedenk dat je vervolgens tijdens het fietsen zeker 1,5 liter vocht kwijtraakt en dat je hierna ook nog moet lopen.  Drink op alle rustige (asfalt ) trajecten.

 • Gebruik de waterposten die je onderweg tegenkomt, dit is hoofdzakelijk van belang tijdens het lopen.

 • Drinken, Drinken, Drinken,  !!! echt erg belangrijk !!!

 

Wedstrijd regels:

 • Hulp van buitenaf is tijdens de wedstrijd niet toegestaan. Je moet zelf water, gereedschap, reserve band enz. meenemen. De wedstrijdleiding verzorgt waterposten en controleposten.

 • Het is dus niet toegestaan om tijdens de wedstrijd hulp te aanvaarden van derden (VRIENDEN, FAMILIE, BEKENDEN, MEDE SPORTERS ENZ)

 • Het overtreden van deze regels kan straftijd of disqualificatie tot gevolg hebben.

 • Je bent verplicht tijdens alle onderdelen het start nummer goed zichtbaar aan de voorkant te dragen, voor het onderdeel zwemmen wordt het nummer op de bovenarm geschreven.  

 • Het missen of niet passeren van een controlepost heeft uitsluiting voor de einduitslag tot gevolg.  

 • Het missen van een in het parcours opgenomen hindernis heeft een bijtelling van 5 min. straftijd tot gevolg.  

 • Je moet rechts houden op het fietsparcours. Dit om tegenliggers niet te hinderen.

 • Je moet andere deelnemers die je willen passeren ongehinderd voorbij laten gaan, je mag uiteraard wel versnellen maar niet (ver)hinderen.  

 •  Het uiterste tijdstip waarop het laatste onderdeel (het lopen) kan worden begonnen is zes uur. Diegenen die pas na zes uur met fietsen klaar zijn, kunnen dus niet meer starten voor de loop. Dit in verband met de invallende duisternis en de moeilijkheid van het parcours in het donker.

 

 

DISCLAIMER 

Ondergetekende, deelnemer aan de “BDO Off Road Triathlon PortoMari”, te houden op 16 oktober 2005 te Curaçao, verklaart hiermee dat hij/zij de onderstaande bepalingen gelezen en begrepen heeft en akkoord gaat met de inhoud hiervan. Dit is  tevens een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de BDO Off Road Triathlon. 

·         De deelnemer vrijwaart de 'Curaçao Triathlon Association, de wedstrijdleiding, de sponsors en alle medewerkers van de organisatie van de Off Road Triathlon, hierna te noemen “de Organisatie” van iedere aansprakelijkheid voor alle risico’s verbonden aan zijn/haar deelname aan alle onderdelen van de Triathlon en de bijbehorende activiteiten.

·         De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar geschiktheid- waaronder fysieke geschiktheid- tot deelname, dan wel tot continueren van zijn/haar deelname. In geen geval zal de organisatie enige aansprakelijkheid dragen voor eventueel, al dan niet achteraf blijkende, ongeschiktheid. 

·         De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren en is in staat om zonder gezondheidsrisico aan de wedstrijd deel te nemen. Bij iedere vorm van twijfel omtrent zijn/haar gezondheid is de deelnemer zelf verplicht zich voorafgaande aan de wedstrijd bij zijn/haar eigen huisarts te laten controleren om vast te stellen of deelname verantwoord is. 

·         Het dragen van een deugdelijke fietshelm is tijdens het fietsen verplicht. Dit betekent dat zonder een deugdelijke fietshelm de deelname aan het fietsonderdeel niet is toegestaan. 

·         De deelnemer is bekend met het parcours en zal zich houden aan de wedstrijdregels zoals gesteld door de organisatie en moet de aanwijzingen van de wedstrijdleiding en haar medewerkers te allen tijde prompt opvolgen. 

·         De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen materiaal. In geen geval zal de organisatie enige aansprakelijkheid dragen voor vermissing, beschadiging en of diefstal van materiaal zoals fietsen, kleding etc. 

·         De deelnemer kan zich op elk moment dat hem/haar dat goeddunkt, door bijvoorbeeld veranderende weersomstandigheden, wegens lichamelijke en/of andere klachten, etcetera, voor of tijdens de wedstrijd terugtrekken van verdere deelname aan de wedstrijd. 

·         Terugtrekking geeft geen recht op terugbetaling van inschrijfgelden. 

·         Voor minderjarigen is de goedkeuring, door middel van een handtekening, van één van de ouders of voogd nodig om deel te kunnen nemen.

                           

 

CTA 2005