Op zondag 17 oktober 2004 Organiseert de CTA
weer de BDO Off Road Triathlon op 
PortoMari

Start om 16.00 uur

Er is op het terrein van PortoMari altijd gelegenheid om gedurende de openingstijden (half  9 s'ochtends tot half  7 s'avonds) zelf te gaan trainen. bij de strand bar hangt een kaart van het terrein en ze kunnen je daar ook wat uitleg geven over het parcours.

Klik hier voor kaart van het parcours

 

Trainingen voor de Triathlon

Als voorbereiding op de triathlon worden er op verschillende dagen trainingen gehouden. De trainingen zijn voor iedereen, van elk niveau, Jullie zijn allen van harte welkom.

1- Zwemtraining: In zee,(gratis) Iedere maandag om half 6 is er bij duikschool wederfoort in Boca Sami zwemtraining Ook op vrijdag is er om half zes een groep aan het Trainen.
Zwemtraining bij de Sharks woensdag avond 8 uur in het rifzwembad (niet gratis) Info volgt.

2- MTB training: (gratis) iedere woensdag; start: 5 uur,  in Boca Sami, start bij duikschool wederfoort / Oktopus Bar Restaurant.

3- Triathlon training: (gratis) op de zondag 26 september is er een oefen triathlon op Portomari en op 3 en 10 oktober is er ook gelegenheid om op PortoMari de verschillende onderdelen van de triathlon op het parcours te trainen.

Start zwemtraining: 16.00 uur,

start fietstraining 16.45 uur,

start looptraining 17.45 uur.

Iedereen kan aan een of meerdere onderdelen meedoen. De starttijden proberen we aan te houden voor diegenen die alle onderdelen willen meedoen, maar het staat iedereen natuurlijk vrij om vroeger of later te starten

 

Voor looptraining is er op iedere dinsdag en donderdag avond om half 8 de training van de Road Runners Club. Een leuke en gezellige training op ieder niveau, voor iedereen aan te raden. Kom vrijblijvend een paar keer meetrainen.

Locatie: 1e tot en met de 15 e van de maand op het rif bij de korredor bij de waterfabriek en de 16e tot het einde van de maand op het SDK te brievengat.

 

Pasta Party! voor alle deelnemers en vrijwilligers

 

Inschrijven / Aanmelden voor de BDO Off Road Triathlon kan op:

Zaterdag 9 oktober            van 15.00 tot 18.30 uur, bij de nieuwe winkel van
                                             Vista Bike op Zeelandia

Woensdag 13 oktober     van 18.00 uur tot 20.00 uur bij Cafe Banana
                                           (naast de pizzahut salinja) tijdens de
pasta party

 

!!! Geen Inschrijven mogelijk op

Zaterdag 16 en op Zondag 17 okt.

 

 

Hieronder algemene informartie over de triathlon.

 

 • Tijdens de wedstrijd zijn als begeleiding bij het zwemmen twee volgboten aanwezig (citro en kustwacht). Het zwemparcours is duidelijk gemarkeerd met grote boeien.
 • Er is op het strand minimaal één arts aanwezigen. Verder rijdt er op het fiets- parcours een Rode Kruis Ambulance.
 • Het Rode Kruis is tevens aanwezig op het strand en er is radio contact tussen een aantal controle posten en de wedstrijd leiding.
 • Op het parcours bevinden zich een aantal controle- en waterposten en tevens is de route waar nodig gemarkeerd, maar train op het parcours in de weken voor de wedstrijd, zodat je geen fouten maakt in de route en ook om de lastige stukken te leren kennen.
 

Voorbereidingen voor de wedstrijdag

 

Inchecken van half 2 tot drie uur! 

 • Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent, (vanaf half twee, tegen 3 uur komt iedereen tegelijk). Je kan dan rustig inchecken, je startnummer, bonnen, T-shirt enz. krijgen en je voorbereiden en  opwarmen. 

 • Zorg voor water om je voeten af te spoelen na het zwemmen (je hebt zand aan je voeten wanneer via het strand het water uit loopt) en een stoeltje waarop je kan  zitten tijdens het wisselen van de onderdelen (om je schoenen aan te doen).

 • Zorg dat je Slime Tire Sealant in de banden hebt, anders krijg je gegarandeerd een lekke band (of twee). Bij Vista Bike krijg je bij inschrijving gratis een 4 oz. busje slime tire sealant (genoeg voor één band). Neem ook een reserveband mee.  

 • Neem je cel phone mee als je een rugzak hebt goed in geval van problemen. 

 • Draag een helm op de fiets, dit is verplicht!!, de wedstrijd leiding haalt je anders uit de wedstrijd.

 • Neem water mee op de fiets, liefst een camelback,of minimaal twee bidons of twee plastic literflessen (die hebben dezelfde diameter). Tijdens het zwemmen verlies je vocht en dat kun je op de fiets proberen aan te vullen. Bedenk dat je vervolgens tijdens het fietsen zeker 1,5 liter vocht kwijtraakt en dat je hierna ook nog moet lopen.  Drink op alle rustige (asfalt ) trajecten.

 • Gebruik de waterposten die je onderweg tegenkomt, dit is hoofdzakelijk van belang tijdens het lopen.

 • Drinken, Drinken, Drinken,  !!! echt erg belangrijk !!!

 

Wedstrijd regels:

 • Je bent verplicht tijdens alle onderdelen het start nummer goed zichtbaar aan de voorkant te dragen. Voor het onderdeel zwemmen wordt het nummer op de bovenarm geschreven.  

 • Het missen of niet passeren van een controlepost heeft uitsluiting voor de einduitslag tot gevolg.  

 • Het missen van een in het parcours opgenomen hindernis heeft een bijtelling van 5 min. straftijd tot gevolg.  

 • Je moet rechts houden op het fietsparcours zodat je tegenliggers niet hindert.

 • Je moet andere deelnemers die je willen passeren ongehinderd voorbij laten gaan, je mag uiteraard wel versnellen maar niet (ver)hinderen.  

 •  Het uiterste tijdstip waarop het laatste onderdeel (het lopen) kan worden begonnen is zes uur. Diegenen die pas na zes uur met fietsen klaar zijn, kunnen dus niet meer starten voor de loop. Dit in verband met de invallende duisternis en de moeilijkheid van het parcours in het donker.

 

DISCLAIMER 

Ondergetekende, deelnemer aan de “BDO Off Road Triathlon”, te houden op 17 oktober 2004 te Curaçao, verklaart hiermee dat hij/zij de onderstaande bepalingen gelezen en begrepen heeft en akkoord gaat met de inhoud hiervan. Dit is  tevens een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de BDO Off Road Triathlon. 

·         De deelnemer vrijwaart de 'Curaçao Triathlon Association, de wedstrijdleiding, de sponsors en alle medewerkers van de organisatie van de Off Road Triathlon, hierna te noemen “de Organisatie” van iedere aansprakelijkheid voor alle risico’s verbonden aan zijn/haar deelname aan alle onderdelen van de Triathlon en de bijbehorende activiteiten.

·         De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar geschiktheid- waaronder fysieke geschiktheid- tot deelname, dan wel tot continueren van zijn/haar deelname. In geen geval zal de organisatie enige aansprakelijkheid dragen voor eventueel, al dan niet achteraf blijkende, ongeschiktheid. 

·         De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren en is in staat om zonder gezondheidsrisico aan de wedstrijd deel te nemen. Bij iedere vorm van twijfel omtrent zijn/haar gezondheid is de deelnemer zelf verplicht zich voorafgaande aan de wedstrijd bij zijn/haar eigen huisarts te laten controleren om vast te stellen of deelname verantwoord is. 

·         Het dragen van een deugdelijke fietshelm is tijdens het fietsen verplicht. Dit betekent dat zonder een deugdelijke fietshelm de deelname aan het fietsonderdeel niet is toegestaan. 

·         De deelnemer is bekend met het parcours en zal zich houden aan de wedstrijdregels zoals gesteld door de organisatie en moet de aanwijzingen van de wedstrijdleiding en haar medewerkers te allen tijde prompt opvolgen. 

·         De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen materiaal. In geen geval zal de organisatie enige aansprakelijkheid dragen voor vermissing, beschadiging en of diefstal van materiaal zoals fietsen, kleding etc. 

·         De deelnemer kan zich op elk moment dat hem/haar dat goeddunkt, door bijvoorbeeld veranderende weersomstandigheden, wegens lichamelijke en/of andere klachten, etcetera, voor of tijdens de wedstrijd terugtrekken van verdere deelname aan de wedstrijd. 

·         Terugtrekking geeft geen recht op terugbetaling van inschrijfgelden. 

·         Voor minderjarigen is de goedkeuring, door middel van een handtekening, van één van de ouders of voogd nodig om deel te kunnen nemen.

 

C.T.A. 2004