Curacao Triathlon Association
Curašao
Triathlon
Association

Machtiging 2014 | Verslag ALV 2013

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Het bestuur van de CTA nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Bijzondere Algemene Ledenvergadering en Algemene Ledenvergadering, waarbij ook ge´nteresseerde aankomende leden welkom zijn.

Datum: Donderdag 13 maart
Aanvang
: 20:00 uur
Locatie: SDK

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen.
3. Notulen van de (buitengewone) Algemene Ledenvergadering
4. Verslag van de penningmeester en kascommissie.
5. Verslag van de secretaris.
6. Wedstrijdkalender.
7. Verkiezingen.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.


Bestuursleden gezocht

De CTA is voor het nieuwe seizoen op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden ter versterking van het team.

Machtiging

Indien u niet aanwezig kunt zijn, machtig dan een ander lid zodat er voldoende quorum is.
Klik hier voor een machtgingsformulier.FRIA Curacao

Rent a triathlon bike at Dasia Curašao